Zalo

Địa chỉ: 144D, Đường Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh Hotline: 0982 735 228

Email: vanthangloibanhxe@gmail.com

Trang chủ / BÁNH XE ĐẨY

BÁNH XE ĐẨY

BÁNH XE ĐẨY NỔI BẬT

Càng GC cố định

Càng GC cố định

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng GC xoay

Càng GC xoay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng GC xoay, có thắng

Càng GC xoay, có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay khóa

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay khóa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, thắng kép

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, thắng kép

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, không thắng

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, không thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng K TPU, có thắng

Bánh xe càng K TPU, có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng K TPU, cố định

Bánh xe càng K TPU, cố định

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng K TPU, không thắng

Bánh xe càng K TPU, không thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng G PU lõi thép, cố định

Bánh xe càng G PU lõi thép, cố định

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng G PU lõi thép, không thắng

Bánh xe càng G PU lõi thép, không thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng G PU lõi thép, có thắng

Bánh xe càng G PU lõi thép, có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng C xoay, bánh xe cao su

Càng C xoay, bánh xe cao su

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đẩy Phong Thạnh ( Cây Búa)

Bánh xe đẩy Phong Thạnh ( Cây Búa)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng C cố định, bánh xe cao su

Càng C cố định, bánh xe cao su

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng C cố định, bánh xe cao su lõi gang

Càng C cố định, bánh xe cao su lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng C xoay, bánh xe cao su lõi gang

Càng C xoay, bánh xe cao su lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá C

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá C

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đặc có mâm sắt

Bánh xe đặc có mâm sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đặc có mâm sắt

Bánh xe đặc có mâm sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đặc có mâm sắt

Bánh xe đặc có mâm sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe cao su

Bánh xe cao su

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe Nam Triều Tiên, nòng gang

Bánh xe Nam Triều Tiên, nòng gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe nồng gang

Bánh xe nồng gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE NHỰA PP TRẮNG-KHÔNG VÒNG BI- XOAY

BÁNH XE NHỰA PP TRẮNG-KHÔNG VÒNG BI- XOAY

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE NHỰA PVC TRẮNG- MỘT VÒNG BI ( XOAY)

BÁNH XE NHỰA PVC TRẮNG- MỘT VÒNG BI ( XOAY)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE SẮT ĐÚC ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

BÁNH XE SẮT ĐÚC ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE NHỰA PVC ĐEN- KHONG VÒNG BI- CÓ KHÓA

BÁNH XE NHỰA PVC ĐEN- KHONG VÒNG BI- CÓ KHÓA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đẩy siêu thanh

Bánh xe đẩy siêu thanh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE CAO SU ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

BÁNH XE CAO SU ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, vít, không thắng, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, vít, không thắng, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, đế, không thắng, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, đế, không thắng, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang

Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang

Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang

Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang

Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe giàn giáo có thắng

Bánh xe giàn giáo có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, vít, có thắng, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, vít, có thắng, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Càng GC

Càng GC cố định

Càng GC cố định

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng GC xoay

Càng GC xoay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng GC xoay, có thắng

Càng GC xoay, có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Càng N

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay khóa

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay khóa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, thắng kép

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, thắng kép

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, không thắng

Bánh xe càng N cao su lõi thép, xoay, không thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Càng K

Bánh xe càng K TPU, có thắng

Bánh xe càng K TPU, có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng K TPU, cố định

Bánh xe càng K TPU, cố định

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng K TPU, không thắng

Bánh xe càng K TPU, không thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Càng G

Bánh xe càng G PU lõi thép, không thắng

Bánh xe càng G PU lõi thép, không thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng G PU lõi thép, cố định

Bánh xe càng G PU lõi thép, cố định

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng G PU lõi thép, có thắng

Bánh xe càng G PU lõi thép, có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Giàn Giáo

Bánh xe giàn giáo có thắng

Bánh xe giàn giáo có thắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe giàn giáo cao su gang đường kính 150 và 200 mm

Bánh xe giàn giáo cao su gang đường kính 150 và 200 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe giàn giáo cao su gang đường kính 150 và 200 mm

Bánh xe giàn giáo cao su gang đường kính 150 và 200 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Càng G Tải Trung Bình

Càng G tải tr.bình, vít, có thắng, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, vít, có thắng, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, vít, không thắng, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, vít, không thắng, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, đế, không thắng, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, đế, không thắng, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Càng G tải tr.bình, cố định, b.xe PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Các Loại

Bánh xe đặc có mâm sắt

Bánh xe đặc có mâm sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đặc có mâm sắt

Bánh xe đặc có mâm sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đặc có mâm sắt

Bánh xe đặc có mâm sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe cao su

Bánh xe cao su

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe Nam Triều Tiên, nòng gang

Bánh xe Nam Triều Tiên, nòng gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe nồng gang

Bánh xe nồng gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đường kính 250 mm

Bánh xe đường kính 250 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đẩy cao su đặc mâm sắt

Bánh xe đẩy cao su đặc mâm sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Càng C

Càng C xoay, bánh xe cao su

Càng C xoay, bánh xe cao su

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng C cố định, bánh xe cao su

Càng C cố định, bánh xe cao su

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng C cố định, bánh xe cao su lõi gang

Càng C cố định, bánh xe cao su lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng C xoay, bánh xe cao su lõi gang

Càng C xoay, bánh xe cao su lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Càng Tải Nặng

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá C

Càng bánh xe L Di Động Bánh Xe Nhựa PU có khoá C

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang

Càng B200*70 Cố định, bánh PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang

Càng B200*70 xoay, bánh PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang

Càng B200 cố định, bánh xe PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang

Càng B200 xoay, bánh xe PU lõi gang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng tải nặng dày 12 mm, bánh PU lõi gang 150x70 mm

Càng tải nặng dày 12 mm, bánh PU lõi gang 150x70 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng tải nặng dày 12 mm, cao su lõi gang 200x70 mm

Càng tải nặng dày 12 mm, cao su lõi gang 200x70 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng tải nặng dày 6 mm, cao su lõi gang 250x50 mm

Càng tải nặng dày 6 mm, cao su lõi gang 250x50 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Càng tải nặng dày 12 mm, bánh PU lõi gang 250x70 mm

Càng tải nặng dày 12 mm, bánh PU lõi gang 250x70 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng tải nặng

Bánh xe càng tải nặng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe càng tải nặng 70-250 mm càng dày 12 mm

Bánh xe càng tải nặng 70-250 mm càng dày 12 mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh (Cây Búa)

Bánh xe đẩy Phong Thạnh ( Cây Búa)

Bánh xe đẩy Phong Thạnh ( Cây Búa)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Nhập Khẩu

BÁNH XE NHỰA PP TRẮNG-KHÔNG VÒNG BI- XOAY

BÁNH XE NHỰA PP TRẮNG-KHÔNG VÒNG BI- XOAY

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE NHỰA PVC TRẮNG- MỘT VÒNG BI ( XOAY)

BÁNH XE NHỰA PVC TRẮNG- MỘT VÒNG BI ( XOAY)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE SẮT ĐÚC ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

BÁNH XE SẮT ĐÚC ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE NHỰA PVC ĐEN- KHONG VÒNG BI- CÓ KHÓA

BÁNH XE NHỰA PVC ĐEN- KHONG VÒNG BI- CÓ KHÓA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÁNH XE CAO SU ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

BÁNH XE CAO SU ĐEN- KHÔNG VÒNG BI- CÓ KHÓA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Đẩy Siêu Thanh

Bánh xe đẩy siêu thanh

Bánh xe đẩy siêu thanh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Đẩy Dùng Cho Lò Nóng

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Bánh xe đẩy dùng cho lò nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tổng đài hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi!

SẢN XUẤT BÁNH XE VẠN THẮNG LỢI

Địa chỉ: 144D, Đường Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839562969

Hotline: 0982735228

Ms. Hồng Ngọc

Ms. Hồng Ngọc

0982735228

Zalo icon Email icon

SẢN XUẤT BÁNH XE VẠN THẮNG LỢI

VẠN THẮNG LỢI - 20 năm kinh nghiệm chuyên sản xuất và phân phối bánh xe đẩy, xe đẩy, xe nâng, xe rùa, ... linh kiện, thiết bị công nghiệp các loại.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

SẢN XUẤT BÁNH XE VẠN THẮNG LỢI

Địa chỉ: 144D, Đường Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839562969

Hotline: 0982735228

@ Bản quyền thuộc về SẢN XUẤT BÁNH XE VẠN THẮNG LỢI | Designed by Trang vàng Việt Nam.